fbpx

Regulamin Bawialni

I Wejście do Bawialni:                                                                                                                                                                               

Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 9 lat.                                                                                                                 

Dziecko wchodzi do Bawialni tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

W trakcie całego pobytu na Bawialni pozostaje pod jego ścisłą opieką.                                                              

Dzieci wchodzą do Bawialni w skarpetach, rajstopach lub pantoflach z miękką podeszwą.                                                                                                                         

Opiekunowie wchodzą do Bawialni w skarpetach lub pantoflach z miękką podeszwą.

Do Bawialni wchodzi się bez ubrania wierzchniego, a także plecaków, toreb, czy reklamówek, które można [zawiesić przed Bawialnią lub wewnątrz], z zastrzeżeniem, iż Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, w szczególności dotyczy to również pozostawionych butów.

II Zasady bezpieczeństwa zabawy:                                                                                                                                                           

Strój dziecka:                                                                                            

Ze względu na możliwość przetarcia skóry dziecka podczas zjeżdżania ze zjeżdżalni, dzieci nie powinny mieć gołych nóg i rąk. Zalecamy zapewnienie dziecku wygodnego stroju, np. dresu.                        

Dzieci nie mogą przebywać w Bawialni w bosych stopach.                                                                                            

Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przed rozpoczęciem zabawy opiekun powinien opróżnić kieszenie dziecka.                                                                                                                

Zasady korzystania ze sprzętów do zabawy:                                                                                                                                    

Ze sprzętów do zabawy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.                

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich bawiących się w Bawialni dzieci istnieje konieczność stosowania się do poniższych zasad:                                                                                                                    

– nie popychamy innych dzieci                                               

– nie wynosimy zabawek na schody i antresolę                                               

– nie wnosimy jedzenia i napojów do strefy zabaw                                          

– nie jemy, ani nie pijemy podczas zabawy ze względu na groźbę zadławienia       

– nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą                                                              

– nie wchodzimy na zewnętrzne konstrukcje, balustrady                                

– nie wspinamy się po wewnętrznych ścianach konstrukcji                            

– nie zjeżdżamy głową w dół, nie skaczemy ze zjeżdżalni, nie wchodzimy na nie „pod prąd”             

– nie wnosimy do tunelu oraz na zjeżdżalnię i podejście zabawek          

– nie niszczymy sprzętu, zabawek, ani elementów wyposażenia Bawialni

– zachęcamy dzieci do sprzątania po sobie i odkładania zabawek na miejsce po skończonej zabawie                                                                                                                       

Pozostałe zasady:                                                                                              

Jedzenie i napoje można spożywać przy stolikach, na antresoli.

Na terenie Bawialni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt                                                                                                                                          

Dzieci do lat trzech nie mogą samodzielnie przebywać w strefie zabawy

III Cennik, zapisy dotyczące treści umowy o udostępnienie Bawialni dziecku     

W momencie przyjęcia przez pracownika Bawialni od opiekuna odpowiedniej kwoty wskazanej w Cenniku Bawialni, zawarta zostaje umowa pomiędzy opiekunem a właścicielem Bawialni, na podstawie której właściciel Bawialni zobowiązane jest wobec opiekuna do udostępnienia dziecku do zabawy powierzchni Bawialni wraz ze znajdującym się w niej sprzętem (co nie wyklucza możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Bawialni), a opiekun zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu przez siebie i dziecko pozostające pod jego opieką.                                         

Wejście dziecka i opiekuna do Bawialni możliwe jest po uiszczeniu opłaty, zgodnie z Cennikiem Bawialni.                                                                               

Koszt zabawy jednego dziecka określa cennik dostępny w Bawialni.               

Wniesienie opłaty uprawnia do jednorazowego wstępu do Bawialni.             

Dokonanie płatności lub wprowadzenie dziecka do Bawialni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

IV Odpowiedzialność Bawialni za rzeczy                                                

Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, zniszczone lub skradzione w Bawialni.                                      

V Zdarzenia na Sali                                                                        

W przypadku, gdy w Bawialni będzie miało miejsce jakiekolwiek zdarzenie, w wyniku którego poszkodowane zostanie dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Bawialni na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki, a następnie opiekun zobowiązany jest dostarczyć Bawialni opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego w takim zdarzeniu.                                                                                                                                             

Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z zapisem zamieszczonym powyżej, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w Bawialni i nie będą mogły być kierowane do właściciela Bawialni.                                                                                                                 

VI Organizacja przyjęć urodzinowych i innych                                                                                                                                        

Właściciel Bawialni organizuje na terenie Bawialni przyjęcia urodzinowe oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci (dalej zwane: „Przyjęcia”).             

Zamówienie organizacji Przyjęcia w Bawialni wymaga wcześniejszej rezerwacji i ustalenia terminu i godziny Przyjęcia. Warunkiem rezerwacji terminu Przyjęcia jest wpłata zadatku zgodnie z Cennikiem Bawialni. Kwoty należne z tytułu organizacji Przyjęcia wymienione zostały w Cenniku Organizacji Przyjęć.                                                    

Przyjęcie trwa 2 godziny zegarowe. Istnieje możliwość wydłużenia przyjęcia za dodatkową opłatą. 

Organizacja Przyjęcia polega na:                                            

– udostępnieniu dzieciom uczestniczącym w przyjęciu Bawialni do zabawy (nie wyklucza to możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Bawialni).                

– udostępnieniu dzieciom odrębnej przestrzeni urodzinowej na antresoli     

– zorganizowaniu poczęstunku dla dzieci                                                

– jednokrotnym malowaniu buziek wszystkim dzieciom zgłaszającym taką chęć            

– udostępnieniu rodzicom zamawiającym Przyjęcie minimum 2 stolików dla dorosłych w Bawialni                                                                                         

Przyjęcia organizowane są w przypadku uczestniczenia w nich co najmniej 8 dzieci.                                                                                     

Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia liczby gości a dzień przed Przyjęciem. W braku takiego potwierdzenia, organizator przyjęcia przygotuje Przyjęcie zgodnie z liczbą gości podaną w zamówieniu.                                                                        

W czasie trwania Przyjęcia w Bawialni powinien być obecny Zamawiający organizację Przyjęcia lub inna dorosła osoba dorosła wyznaczona przez Zamawiającego.                                     

Zamawiający Przyjęcie jest odpowiedzialny za zapewnienie dzieciom będących na Przyjęciu należytej opieki.                                                                                   

Informacja o właścicielu Bawialni:       

Loko-Media Karol Jackiewicz                                                                            

ul. Mieczyków 60                                                                             

40-748 Katowice